Zarządzanie Jakością

Zarządzanie jakością w produkcji.

Koncepcja Jakości

Naszym celem jest osiągnięcie zerowego wskaźnika wad. Ta koncepcja jakości dzięki intensywnej komunikacji i konsultacjom jest konsekwentnie wdrażana przez naszych pracowników we wszystkich procesach: od przyjęcia zamówienia, poprzez planowanie produkcji, produkcję, kontrolę jakości, pakowanie i załadunek, aż po dostawę.

Certyfikaty

Od 1996 roku posiadamy certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001. Norma ta nie tylko służy jako podstawa naszego systemu zarządzania jakością, ale jest także przedmiotem ciągłego procesu doskonalenia wszystkich procesów. Norma DIN ISO 9001 uwzględnia wszystkie czynniki procesowe, począwszy od dostawy surowców aż do dostarczenia gotowych wyrobów.

Ciągłe Doskonalenie

Aby sprostać naszym standardom jakości w dłuższej perspektywie czasowej, stale pracujemy wewnętrznie nad optymalizacją naszych procesów i aktywnie zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania propozycji ulepszeń. Standard jakości jest przestrzegany we wszystkich obszarach działalności firmy.

Nasz System Zarządzania Jakością

Od wielu lat budujemy nasz wewnętrzny system zarządzania jakością w taki sposób, aby był on zgodny z wytycznymi zasady kontroli procesu Kanban oraz wymaganiami normy DIN EN ISO 9001. W nieustannie zmieniającym się procesie doskonalenia dążymy do osiągnięcia efektywności, począwszy od dostawy, poprzez magazynowanie, logistykę zewnętrzną i wewnętrzną, aż po produkcję i dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości. Nasza prawdziwa koncepcja jakości jest wielokrotnie potwierdzana podczas regularnych audytów w formie certyfikatów.

Koncepcja Jakości

Koncepcja jakości najlepszych produktów zakłada zerowy poziom wad. Możemy to zapewnić tylko wtedy, gdy idea jakości będzie konsekwentnie realizowana przez wszystkich naszych pracowników już na etapie planowania i przygotowywania części. W ciągu wielu lat istnienia firmy opracowaliśmy proces ciągłego doskonalenia, który uwzględnia aspekty ekologiczne jako jeden z wymogów jakościowych. W ten sposób już przy odbiorze produktów dostawcy zagwarantowane jest, że w efekcie końcowym można polegać na spójnym zarządzaniu jakością na poziomie międzynarodowym.

Kształcenie i Doskonalenie Zawodowe

Międzynarodowe przepisy dotyczące każdego systemu zarządzania jakością zmieniają się kilka razy w roku, przynajmniej w rocznym okresie pomiędzy bilansami i nowymi planami produkcyjnymi. W związku z tym ważne jest, aby nasi pracownicy w Schaumaplast byli szkoleni w zakresie zmian w normie DIN EN ISO 9001, innowacji w Kanban oraz nowych specyfikacji wewnętrznych w procesie doskonalenia. Angażujemy również niezbędny do tego czas w taki sposób, aby nie było luk w pozostałej kontroli procesu. Regularnie wysyłamy pracowników ze wszystkich działów na specjalne szkolenia dotyczące standardów jakości i wydajności.

Wymagania Dotyczące Zarządzania Jakością

Oszczędne korzystanie z zasobów zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ISO 9001, zwracanie uwagi na aspekty środowiskowe i jakościowe przy pozyskiwaniu surowców i części od dostawców już na etapie składania zamówień, dążenie do zerowego wskaźnika wad poprzez ciągły proces poprawy jakości wyrobów gotowych oraz zorganizowanie kontroli całego procesu zgodnie z zasadą Kanban.

Kanban odgrywa ważną rolę w specyfikacji normy DIN EN ISO 9001. Metoda ta obejmuje kontrolę procesów produkcyjnych. W magazynie należy przechowywać jak najmniejszą ilość towaru, tak aby dzięki dobrej przepustowości i perspektywicznej kalkulacji stworzyć łańcuch wartości zoptymalizowany pod względem kosztów. Schaumaplast uwzględnia kryteria Kanban w ramach własnego systemu zarządzania jakością. Dzięki temu podczas poprzednich audytów wielokrotnie otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że w pełni spełniamy wymagania normy DIN EN ISO 9001.
Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo konkretne pytania dotyczące realizacji Państwa projektu?