Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Środowisko

Zobowiązujemy się do ochrony środowiska i aktywnie działamy na rzecz redukcji odpadów oraz odpowiedzialnego gospodarowania zasobami. Recykling i korzystanie z materiałów przyjaznych dla środowiska są centralnymi punktami naszej strategii.

Praca i prawa człowieka

Doceniamy różnorodność, integrację oraz promujemy bezpieczne warunki pracy. Stanowczo wyznajemy zasadę szanowania i wspierania praw człowieka we wszystkich naszych działaniach korporacyjnych oraz w naszym globalnym łańcuchu dostaw.

Etyka

Traktujemy etykę i integralność jako niezbędne filary naszej firmy. Wartości te są zakorzenione we wszystkich naszych działaniach i procesach decyzyjnych, i stanowią trzon naszej kultury korporacyjnej.

Zrównoważone zamówienia publiczne

Wierzymy, że firmy odgrywają istotną rolę w minimalizowaniu wpływu na środowisko i w podejmowaniu społecznej odpowiedzialności. Razem możemy tworzyć zrównoważoną przyszłość.

Kodeks postępowania Schaumaplast

Nasz Kodeks Postępowania: Nasze wytyczne dotyczące etycznego i odpowiedzialnego działania.

Nawet w świecie, który stale się zmienia, istnieją stałe wartości, które nas prowadzą i łączą. Jednym z tych fundamentów jest nasz Kodeks Postępowania w Grupie Schaumaplast. To więcej niż tylko zbiór słów na papierze – to żywe wyznanie etyki, integralności i odpowiedzialności. Nasz Kodeks Postępowania zakorzenia zasady, które kierują nami jako firmą, i jest skierowany do każdej osoby działającej w naszej społeczności, czy to jako pracownik, partner czy interesariusz.

Kodeks postępowania Schaumaplast jako pełny tekst (PDF)

Związek Przemysłu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (GKV) dąży do włączenia zasad zrównoważonego rozwoju w działalność i strategie przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Niemczech. GKV promuje innowacje i zrównoważony rozwój. Związek obejmuje rozwijanie ekologicznych produktów, promowanie recyklingu oraz redukcję śladu ekologicznego. To zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest decydującym krokiem w kierunku bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych.

Certyfikaty GKV naszych lokalizacji:
Schaumaplast Reilingen GmbH
Schaumaplast Sachsen GmbH
Schaumaplast Nossen GmbH
Schaumaplast Lüchow GmbH

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Nasz Kodeks Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego: Dla dobra naszych pracowników

W naszej firmie zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników są najważniejsze. Nasz Kodeks Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego stanowi integralną część naszej kultury korporacyjnej i zobowiązuje nas do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić naszym pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy.

Wdrażanie naszego Kodeksu Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego to nie tylko zobowiązanie, ale także wyraz naszej odpowiedzialności wobec naszych pracowników. Jesteśmy głęboko przekonani, że bezpieczne i zdrowe środowisko pracy nie tylko wspiera dobre samopoczucie naszych pracowników, ale także zwiększa efektywność i sukces naszej firmy. Dzięki naszemu Kodeksowi dążymy do tego, aby każdy pracownik mógł bezpiecznie i zdrowo wrócić do domu po zakończeniu dnia pracy.

Schaumaplast Zdrowie i Bezpieczeństwo Zawodowe jako pełny tekst (PDF)

Kodeks postępowania dostawców Schaumaplast

Nasz Kodeks Dostawcy: Partnerstwo, Odpowiedzialność i Integralność

Nasz Kodeks Dostawcy to dokument, który określa podstawy naszych relacji z naszymi dostawcami. Nie tylko wyraża nasze oczekiwania, ale także odzwierciedla nasze wspólne wartości partnerskie, odpowiedzialności i integralności. Ten Kodeks ma dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia, że nasi dostawcy działają zgodnie z naszymi standardami etycznymi i biznesowymi.

Nasz Kodeks Dostawcy to nie tylko zestaw reguł, ale także wyraz wspólnych wartości i celów. Mocno wierzymy, że silne i etyczne relacje z dostawcami przyczyniają się do sukcesu naszej firmy i tworzą długoterminową wartość dla wszystkich stron. Doceniamy współpracę z naszymi dostawcami i postrzegamy ich jako integralną część naszego zespołu, który wspólnie pracuje nad zrównoważoną i udaną przyszłością.

Schaumaplast Kodeks Dostawcy w pełnym tekście (PDF)

Skontaktuj się z nami

Możemy zrealizować Twoje indywidualne oczekiwania w sposób przyjazny dla klimatu i środowiska!